25 C
Ho Chi Minh
Trang chủ Tags Hồ sơ mẫu I-924

Tag: Hồ sơ mẫu I-924

Hồ sơ mẫu I-924 là gì? Chương trình đầu tư Mỹ...

Hồ sơ I-924 là bộ hồ sơ mẫu (exemplar) do trung tâm vùng (đơn vị cấu trúc dự án để huy động vốn EB-5)...

HỎI ĐÁP

Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian...

Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian ở ngoài Mỹ hơn 6 tháng, có ảnh hưởng thẻ xanh hay không? Trả...
Quảng cáo X
Quảng cáo X