Hồ sơ mẫu I-924 là gì? Chương trình đầu tư Mỹ Visa EB-5

0
707

Hồ sơ I-924 là bộ hồ sơ mẫu (exemplar) do trung tâm vùng (đơn vị cấu trúc dự án để huy động vốn EB-5) chuẩn bị và nộp lên Sở Di Trú (USCIS).

Tin liên quan:
Hồ sơ I-526 | Phương thức thụ lý và thời gian chờ xét duyệt

Bộ hồ sơ I-924 được chuẩn bị bao gồm rất nhiều yếu tố như cấu trúc vốn dự án EB-5, dự án đầu tư ở đâu, làm gì, tạo ra bao nhiêu việc làm và việc làm được tính theo công thức mô hình nào. Ngoài ra, còn có các yếu tố như: ai là chủ dự án, ai là đơn vị thi công, thời gian thi công, thời gian hoàn vốn, hình thức góp vốn của nhà đầu tư EB-5, tất cả các loại giấy tờ pháp lý liên quan như giấy phép trung tâm vùng, giấy phép xây dựng, giấy phép vận hành thương hiệu…

I-924 khác với trung tâm vùng (Regional Center) ở điểm nào?

Trung tâm vùng (Regional Center) là giấy phép USCIS cấp cho một công ty nào đó, cho phép công ty đó được phép huy động vốn EB-5 trong một khu vực nhất định nhưng chưa có dự án cụ thể. I-924 là bộ hồ sơ mẫu của một dự án (dự định sẽ đầu tư) do trung tâm vùng soạn và nộp lên USCIS.

I-924 được duyệt có ý nghĩa gì?

Nếu I-924 đã được duyệt đồng nghĩa với các việc sau đây:

  • USCIS đã xem qua cấu trúc chung của dự án.
  • USCIS đã duyệt cấu trúc đầu tư và mô hình dự án đó của trung tâm vùng.
  • Cách thức tính việc làm của dự án đó được chấp thuậ.

Vậy I-924 được duyệt có nghĩa là hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư sẽ được duyệt?

Sai. Bản chất hồ sơ EB-5 phức tạp bao gồm nhiều yếu tố như chứng minh nguồn tiền, cách thức chuyển tiền, lý lịch an ninh, cấu trúc dự án…. Vì vậy, việc bộ hồ sơ mẫu I-924 được duyệt không có nghĩa là hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư sẽ được duyệt vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Chưa kể trong suốt quá trình nộp hồ sơ I-924, dự án có rất nhiều thay đổi chứ không còn như lúc ban đầu.

Thông thường mất bao lâu để trung tâm vùng xin được I-924?

Trước đây thời gian thụ lý I-924 chỉ mất khoảng 12 tháng nhưng hiện tại từ 2-3 năm.

Hiện tại lúc này dự án có được I-924 thì có quan trọng?

Hiện tại, tháng 2/2020, tất cả dự án nào có I-924 được duyệt đều không có ý nghĩa vì luật mới vừa được áp dụng tháng 11/2019. Đồng nghĩa với việc, tất cả I-924 được duyệt trước đây đều vô hiệu. I-924 phải được duyệt lại theo luật mới bao gồm mức đầu tư mới 900.000 USD (thay vì 500.000 USD) và phải thỏa điều kiện TEA (vùng khuyến khích) theo luật mới.

Vậy dự án chưa được duyệt I-924 có an toàn?

I-924 được duyệt đồng nghĩa với các điều kiện cơ bản được thỏa (tại thời điểm nộp hồ sơ I-924) theo yêu cầu của USCIS nhưng những điều kiện đó cần được cập nhật lại tại thời điểm nhà đầu tư EB-5 đầu tư tiền vào dự án.

Phần lớn dự án EB-5 không thể đợi đến khi có I-924 được duyệt xong mới chào mời nhà đầu tư EB-5 vì dự án không thể đợi lâu 2-3 năm sau mới bắt đầu huy động vốn. Có rất nhiều dự án nhà đầu tư đã được duyệt hồ sơ I-526 (hồ sơ EB-5) thành công rồi nhưng hồ sơ I-924 vẫn chưa được xét duyệt.

Trước đây, khái niệm hồ sơ I-924 được duyệt không xuất hiện trên thị trường vì những chuyên gia EB-5, những người trong cuộc hiểu rằng nó không quyết định nhiều, không quyết định một hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư sẽ được thành công. Tuy nhiên, nhiều dự án ‘’lợi dụng’’ loại giấy phép này để làm PR, marketing cho dự án ‘’an toàn’’ của mình trong khi khái niệm một dự án ‘’an toàn’’ thì lại rất phức tạp. Nếu so sánh một cách dễ hiểu như ở Việt Nam thì giấy phép I-924 được duyệt giống như ‘’chủ trương’’ được duyệt chứ không có nghĩa là dự án đầu tư hay chủ đầu tư đó được duyệt.

Tìm hiểu thêm: Quy Định và Thay đổi chương trình định cư mỹ eb5 mới nhất 2022

Nguồn: IMM Group

SHARE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *