Có yêu cầu về nơi phải đặt doanh nghiệp đầu tư trong 50 bang của Mỹ không?

0
635
  • Có yêu cầu về nơi phải đặt doanh nghiệp đầu tư trong 50 bang của Mỹ không?

Chương trình E-2 rất linh hoạt, không giới hạn ở bất kỳ bang nào. Trong 50 bang, nhà đầu tư có thể lựa chọn kinh doanh ở bất kỳ bang nào. Tuy nhiên, cần lưu ý bản chất chương trình cần đương đơn quản lý theo dõi khoản đầu tư của mình. Nhà đầu tư nên chọn vị trí đầu tư doanh nghiệp, kinh doanh gần nơi mình sinh sống, cho con cái học hành. Như vậy sẽ đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu chính phủ Mỹ.

Bình luận đã bị đóng.