Tổng chi phí đầu tư lấy quốc tịch Grenada và E-2 có THẤP HƠN đầu tư EB-5 không?

0
447
  • Tổng chi phí đầu tư lấy quốc tịch Grenada và E-2 có THẤP HƠN đầu tư EB-5 không?

Nhìn chung, tổng chi phí đầu tư Grenada khoảng 220.000USD vào bất động sản và E-2 với chi phí đầu tư/mua doanh nghiệp (tối thiểu từ 3,5 tỷ đồng – 150.000USD) cùng các chi phí phát sinh khác sẽ tương đương mức đầu tư EB-5 cũ (11,6 tỷ đồng – 500.000USD) và thấp hơn mức mới (20,9 tỷ đồng – 900.000USD).

Bình luận đã bị đóng.