Đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB5, dự án đảm bảo an toàn thẻ xanh và hoàn vốn đầu tư đúng hạn.

0
29

Đầu tư định cư Mỹ EB-5 với dự án EB5 Whisky Hotel gần Đại lộ Danh vọng Hollywood. Thỏa mức đầu tư 800.000 USD, đảm bảo an toàn thẻ xanh và hoàn vốn đầu tư.

Dự án EB-5 | Whisky Hotel Hollywood. Tọa lạc ngay Đại lộ Danh Vọng Hollywood. Dự án đã hoàn thành trên 90% tiến độ. Nguồn immgroup.com

Theo IMMGroup.com

Tìm hiểu thêm về chương trình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 (Đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ):

SHARE

Bình luận đã bị đóng.