Visa Mỹ E-2: Tuổi tối đa con cái phụ thuộc có thể đi kèm hồ sơ?

0
635
  • Tuổi tối đa con cái phụ thuộc có thể đi kèm hồ sơ?

Về chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada, con cái (phụ thuộc) chưa kết hôn dưới 30 tuổi có thể đi kèm bộ hồ sơ. Ngoài ra, vợ/chồng cùng cha mẹ (phụ thuộc) và anh chị em ruột của đương đơn trên 18 tuổi độc thân, chưa có con cũng được đi kèm.

Đối với chương trình đầu tư lấy visa E-2, con cái dưới 21 tuổi được đi kèm bộ hồ sơ.

Cần lưu ý: con cái từ 18 tuổi trở lên có thể theo phương án trở thành đương đơn chính thay vì là người phụ thuộc theo bộ hồ sơ.

Bình luận đã bị đóng.