Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

0
586
Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Ngày 22/4 vừa qua, tổng thống Donald Trump đã ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ trong 60 ngày. Tuy nhiên, sắc lệnh này không áp dụng với những người nhập cư tiềm năng, bao gồm “những người nước ngoài lấy thẻ xanh Mỹ theo chương trình đầu tư định cư EB-5”. 

Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Đầu tư định cư EB-5 sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định đình chỉ hoạt động nhập cư của tổng thống Trump

Trước nỗ lực phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ người lao động và đảm bảo việc làm cho công dân Mỹ giữa dịch cúm Corona; ông Trump quyết định ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ đối với một số diện nhất định. Trong đó, không bao gồm đầu tư định cư EB-5, chương trình dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn lấy thẻ xanh cho cả gia đình thông qua hình thức đầu tư vốn vào các dự án và tạo thêm việc làm cho lao động Mỹ.

Từ năm 2008 đến nay, EB-5 đã hỗ trợ tạo ra hơn 1,25 triệu việc làm cho Mỹ. Chỉ riêng năm 2014 và 2015, EB-5 đã giúp huy động 10,98 tỷ USD vốn đầu tư vào các dự án trên khắp nước Mỹ. Đồng thời, tạo ra hơn 355.000 việc làm cho nước Mỹ, theo báo cáo tác động kinh tế mới nhất của Hiệp hội đầu tư Mỹ (IIUSA).

Với những tác động tích cực đến nền kinh tế Mỹ, EB-5 sẽ không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh tạm dừng hoạt động nhập cư. Vì vậy, nhà đầu tư đã tham gia và đang có ý định đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 có thể an tâm rằng hồ sơ của gia đình mình sẽ không bị ảnh hưởng.

Sau 60 ngày áp dụng, Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ có thể tiếp tục được thực thi nếu tổng thống thấy cần thiết.

Dautumy.vn

Bình luận đã bị đóng.