Quy định mới về thời gian cư trú tại Mỹ

0
544

Quy định mới về thời gian cư trú liên tục tại Mỹ trước khi nộp hồ sơ nhập tịch có ý nghĩa như thế nào với nhà đầu tư đã có giấy phép tái nhập cảnh?

Bài viết liên quan: Visa Eb1c định cư Mỹ

Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã công bố bản cập nhật Hướng dẫn chính sách của USCIS nhằm đồng nhất việc thực hiện của USCIS với mục đích của Quốc hội và các quy định hiện hành. Bản cập nhật này liên quan đến quy định về thời gian cư trú liên tục trước khi xin nhập tịch Mỹ.

Đương đơn từng rời Mỹ hơn 6 tháng nhưng dưới 1 năm trước khi xin nhập tịch sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ nhập tịch Mỹ

Cụ thể, các trường hợp đã rời khỏi Mỹ trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm trước khi xin nhập tịch có thể được xem là không cư trú liên tục và không đủ điều kiện nộp hồ sơ nhập tịch. Tùy theo từng trường hợp, đương đơn có thể phải bắt đầu lại thời gian cư trú liên tục để đủ điều kiện nhập tịch. Người nộp đơn xin nhập tịch phải cư trú liên tục tại Mỹ ít nhất 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch.

Các điểm chính cần lưu ý về thời gian cư trú liên tục theo cập nhật mới của USCIS:

  • Đương đơn từng rời Mỹ hơn 6 tháng nhưng chưa đầy 1 năm sẽ được xem là không cư trú liên tục tại Mỹ; và
  • Đương đơn không cư trú liên tục trong trường hợp này phải bắt đầu thời gian cư trú liên tục mới tại Mỹ, cho đến khi thỏa điều kiện cư trú liên tục 5 năm theo quy định hiện hành.

Quy định này cũng áp dụng tương tự cho trường hợp đương đơn có Re-entry Permit (giấy phép tái nhập cảnh). Giấy phép tái nhập cảnh giúp duy trì tình trạng thường trú nhân. Nếu không duy trì được quyền thường trú, đương đơn sẽ không thể ở lại Mỹ và tất nhiên không thể nộp đơn xin nhập tịch Mỹ. Nhưng giấy phép tái nhập cảnh sẽ không thể giúp đương đơn đảm bảo đủ điều kiện về thời gian cư trú liên tục nếu đương đơn rời Mỹ quá 6 tháng.

Để tránh mất thêm thời gian chờ xin nhập tịch Mỹ, nhà đầu tư nên tuân theo các quy định cư trú liên tục tại Mỹ.

Mời quý nhà đầu tư xem thêm thông tin về chương trình đầu tư định cư Mỹ tại đây.

Nguồn: Vnexpress.net – IMM Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *