Sự khác biệt quan trọng giữa EB-5 trực tiếp (Direct EB-5) và EB-5 Trung Tâm Vùng (Regional Center Pilot Program)

0
474
Đầu tư định cư Mỹ EB-5
Đầu tư định cư Mỹ EB-5

Đầu tư định cư Mỹ diện đầu tư EB5: Sự khác biệt quan trọng giữa EB-5 trực tiếp (Direct EB-5) và EB-5 Trung Tâm Vùng (Regional Center Pilot Program):

Yếu tố so sánh EB-5 Trung Tâm Vùng

(Regional Center Pilot Program)

EB-5 Trực tiếp

(Direct EB-5)

Số tiền yêu cầu đầu tư nếu đầu tư vào vùng khuyến khích (TEA)
 • 500,000 USD (cập nhật ngày 6/8/2021)
 • 500,000 USD
Số việc làm cần tạo ra trên mỗi nhà đầu tư
 • Tạo ra gián tiếp từ chi phí đầu tư vào dự án
 • Tạo ra trực tiếp và đếm theo đầu người làm việc tại công ty
Yêu cầu duy trì việc làm trong suốt thời gian đợi kết quả
 • Đã và đang tạo ra trong suốt thời gian đợi.
 • Phải duy trì 10 việc làm đã tạo ra cho đến khi có kết quả hồ sơ.
Quy mô dự án
 • Lớn, thông thường quy động từ 10 đến hơn 1000 nhà đầu tư, tùy quy mô.
 • Nhỏ, thông thường chỉ 1-2 nhà đầu tư/1 dự án.
Loại hình dự án
 • Thường là các dự án liên quan đến bất động sản như khách sạn, khu căn hộ, thương mại, nhà xưởng, v.v
 • Thường là nhà hàng hoặc một franchise nhỏ với quy mô khoảng 1.5 triệu USD trở lại.
Tài sản thế chấp
 • Thường được thế chấp bằng giá trị bất động sản của dự án.
 • Không có tài sản thế chấp hữu hình mà dựa vào tình hình kinh doanh thực tế.

Ngoài những khác biệt quan trọng trên thì tất cả các yếu tố còn lại đều như nhau giữa 2 chương trình. Ví dụ: việc chứng minh nguồn tiền đều phải như nhau, yêu cầu về sử dụng tiền đầu tư EB-5 đúng mục đích cũng phải như nhau, vị trí vùng khuyến khích TEA cũng như nhau v.v.

*Nhà đầu tư Việt Nam, quan tâm chương trình thẻ xanh Mỹ, đang có một cơ hội rất lớn khi mức đầu tư EB-5 đang tạm quay về mức cũ, 500.000USD. Hơn nữa, thời gian được cấp visa cho Việt Nam cũng nhanh hơn rất nhiều, giảm 2 năm so với trước đây. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ với mức 500.000USD này được các chuyên gia dự đoán sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trước khi Sở di trú Mỹ điều chỉnh lại quy định. Do đó, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ sớm để tranh thủ những lợi thế này.
Xem thêm:

Bình luận đã bị đóng.