10 bang tại Mỹ là miền đất hứa cho người không có bằng đại học

0
1428

10 bang tại Mỹ là miền đất hứa cho người không bằng đại học, bạn vẫn kiếm được trung bình 55.000 USD một năm với công việc trong ngành dịch vụ ở bang Arizona.

Bài viết liên quan:
>> Quy trình thụ lý hồ sơ EB-5 mới, nhà đầu tư Việt sẽ không còn lo con quá tuổi.
>> Visa định cư Eb5.
>> Tiểu bang nhiều người Việt sinh sống tại Mỹ

1. Bang tại Mỹ Arizona – tăng 199% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 55.000 USD
 • 68% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Arizona có 223.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

2. Montana – tăng 187% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 57.000 USD
 • 67% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Montana có 26.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

3. Idaho – tăng 172% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 54.000 USD
 • 71% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Idaho có 37.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay
 • nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

4. North Dakota – tăng 156% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 52.000 USD
 • 69% người lao động không có bằng cử nhân.
 • năm 1991 đến 2015, bang North Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

5. South Dakota – tăng 142% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 52.000 USD
 • 66% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang South Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

6. Utah – tăng 139% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 56.000 USD
 • 66% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Utah có 81.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

7. Oklahoma – tăng 126% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 55.000 USD
 • 71% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Oklahoma có 97.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

8. Texas – tăng 124% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 57.000 USD
 • 67% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Texas có 648.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

9. Arkansas – tăng 120% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 54.000 USD
 • 73% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Arkansas có 51.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10. Bang tại Mỹ Georgia – tăng 118% số công việc ngành dịch vụ lương cao

 • Lương trung bình: 54.000 USD
 • 65% người lao động không có bằng cử nhân.
 • Từ năm 1991 đến 2015, bang Georgia có 232.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

Nguồn – Vnexpress – Thùy Linh – Business Insider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *