Tổng quan chính sách Trợ cấp người thất nghiệp ở Mỹ

0
352
Trợ cấp thất nghiệp ở mỹ

Người lao động ở Mỹ khi mất việc làm sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp từ Chính phủ. Bài viết sẽ chia sẻ chi tiết về chính sách trợ cấp cho người thất nghiệp ở Mỹ.

Bộ Lao động Mỹ cung cấp trợ cấp thất nghiệp thông qua các chương trình bảo hiểm thất nghiệp cho công dân và thường trú nhân. Phúc lợi này dành cho những người lao động đủ điều kiện, mất việc làm không phải do lỗi của họ, và đáp ứng một số yêu cầu khác.

Bảo hiểm thất nghiệp là chương trình hợp tác giữa tiểu bang và liên bang, cung cấp trợ cấp tiền mặt cho những người lao động đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang quản lý một chương trình bảo hiểm thất nghiệp riêng, nhưng tất cả các tiểu bang đều tuân theo các nguyên tắc giống nhau của luật liên bang.

Tìm hiểu thêm: Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ mang thai của Chính phủ Mỹ

Những ai đủ điều kiện lãnh trợ cấp thất nghiệp?

Mỗi tiểu bang sẽ có quy định cụ thể riêng về tính đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, nhưng thông thường người lao động cần thỏa các điều kiện sau:

  • Thất nghiệp không phải vì lỗi của bản thân. Ở hầu hết các tiểu bang, điều này có nghĩa là bạn buộc phải rời công việc đang làm.
  • Đáp ứng yêu cầu công việc và mức lương. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang của bạn về tiền lương kiếm được, hoặc thời gian làm việc.
  • Đáp ứng bất kỳ yêu cầu bổ sung nào của tiểu bang. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về chương trình của tiểu bang bạn sinh sống tại đây.

Mức trợ cấp thất nghiệp

Các chính sách và quyền lợi trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ khác nhau tùy theo từng bang. Phần lớn các tiểu bang của Mỹ cung cấp trợ cấp thất nghiệp trong tối đa 26 tuần. Mức trợ cấp dao động từ 235 – 823 USD (5,4 – 18,8 triệu đồng)/ tuần.

Mississippi có mức trợ cấp thất nghiệp tối đa thấp nhất ở Mỹ là 235 USD/ tuần, trong khi Massachusetts có mức cao nhất là 823 USD/ tuần. North Carolina và Florida cung cấp trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn nhất, tối đa 12 tuần. Montana trả trợ cấp thất nghiệp trong thời gian dài nhất, 28 tuần.

Dưới đây là 10 bang của Mỹ có mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất:

Bang Mức trợ cấp/tuần (USD)
Massachusetts 823
Washington 790
Minnesota 740
New Jersey 713
Connecticut 649
Hawaii 648
Oregon 648
Colorado 618
North Dakota 618
Đảo Rhode 586

Cách xin nhận trợ cấp thất nghiệp

Để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần phải nộp hồ sơ với chương trình bảo hiểm thất nghiệp tại tiểu bang nơi bạn đã làm việc. Tùy thuộc vào tiểu bang, yêu cầu lãnh trợ cấp có thể được nộp trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

  • Bạn nên liên hệ với chương trình bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang của bạn càng sớm càng tốt sau khi thất nghiệp.
  • Bạn nên nộp đơn yêu cầu của mình cho tiểu bang nơi bạn đã làm việc. Nếu bạn đã làm việc ở một tiểu bang khác với nơi bạn hiện đang sống, hoặc nếu đã làm việc ở nhiều tiểu bang, cơ quan bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang nơi bạn đang sống có thể cung cấp thông tin về cách nộp đơn yêu cầu của bạn với các tiểu bang khác.
  • Khi bạn nộp đơn yêu cầu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ và ngày làm việc trước đây của bạn. Để đảm bảo yêu cầu của bạn không bị trì hoãn, hãy nhớ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Thông thường sẽ mất từ 2-3 tuần sau khi bạn nộp đơn yêu cầu để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp đợt đầu.

Tìm hiểu thêm: Xin trợ cấp thất nghiệp có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” không?

Dautumy.vn Theo Imm Group

Bình luận đã bị đóng.