Giấy phép tái nhập cảnh Mỹ | Quy trình và các câu hỏi liên quan

0
473
Giấy phép tái nhập cảnh mỹ

Giấy phép tái nhập cảnh Mỹ được Sở Di trú Mỹ (USCIS) xét duyệt và cấp cho thường trú nhân (có tính phí) có nhu cầu rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng/năm và xác nhận thường trú nhân không có ý định từ bỏ quyền thường trú, suốt thời gian hiệu lực của giấy phép.

Quy trình xin giấy phép tái nhập cảnh theo 6 bước?

  • Bước 1: Chuẩn bị thông tin và điền đơn xin giấy phép tái nhập cảnh Mỹ (Form I-131)
  • Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ theo yêu cầu của Sở Di Trú, nộp kèm đơn xin giấy phép.
  • Bước 3: Chuẩn bị giải trình lý do rời Mỹ dài hạn và không có ý định từ bỏ quyền thường trú. Kèm giấy tờ chứng minh cho giải trình.
  • Bước 4: Đóng phí và nộp hồ sơ cho Sở Di trú Mỹ.
  • Bước 5: Nhận yêu cầu lấy vân tay (sinh trắc) và hoàn tất thủ tục lấy sinh trắc tại Mỹ.
  • Bước 6: Nhận được chấp thuận Form I-131 và giấy phép tái nhập cảnh được gửi về nhà của đương đơn, theo địa chỉ đã đăng ký.

Các câu hỏi Giấy phép tái nhập cảnh Mỹ?

1. Giấy phép tái nhập cảnh Mỹ có thời hạn bao lâu?

Giấy phép này có thời hạn thông thường (tối đa) 2 năm từ ngày cấp. Tùy theo mục đích và nhu cầu của thường trú nhân khi nộp đơn xin cấp giấy phép, thời hạn của giấy phép có thể ngắn hơn (ví dụ: 18 tháng hoặc 12 tháng).

2. Giấy phép tái nhập cảnh được xét duyệt trong bao lâu ?

Từ khi Sở Di trú Mỹ (USCIS) nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu và đương đơn hoàn tất thủ tục lấy sinh trắc (lấy dấu vân tay), thời gian thụ lý trung bình là 3-4 tháng.

3. Có được gia hạn giấy phép không ?

Giấy phép không thể gia hạn, mà chỉ được xin mới và cấp mới, sau khi giấy phép lần 1 hết hạn. Điều này có nghĩa, khi giấy phép này hết hạn, thường trú nhân phải nộp bộ hồ sơ mới, đóng phí và chờ xét duyệt như một bộ hồ sơ mới hoàn toàn.

4. Có được nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh khi ở ngoài Mỹ hay không ?

KHÔNG. Đương đơn (thường trú nhân) bắt buộc/chỉ có thể nộp hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh khi đương đơn đang cư trú tại Mỹ. Nói cách khác, thường trú nhân Mỹ không thể nộp hồ sơ xin giấy phép khi ở ngoài Mỹ.

5. Sau khi nộp hồ sơ, tự theo dõi tình trạng hồ sơ thế nào ?

Sau khi nộp hồ sơ cho Sở Di trú Mỹ (USCIS) và được cấp biên nhận chính thức, căn cứ vào số hồ sơ do Sở Di trú cung cấp, đương đơn có thể tự kiểm tra tình trạng hồ sơ, thông qua website của Sở Di trú: USCIS case status tracker 

6. Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian ở ngoài Mỹ hơn 6 tháng, có ảnh hưởng thẻ xanh hay không ?

  • Có giấy phép tái nhập cảnh Mỹ vẫn không bảo đảm thường trú nhân sẽ được nhập cảnh khi trở về Mỹ. Nhưng giấy phép này có thể dễ dàng chứng minh rằng thường trú nhân trở về từ một chuyến du lịch/ công tác tạm thời ở nước ngoài.
  • Đối với thường trú nhân có điều kiện (nhà đầu tư diện EB-5), khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, việc rời Mỹ hơn 6 tháng/năm sẽ không ảnh hưởng đến thẻ xanh và không ảnh hưởng việc xóa điều kiện thẻ xanh (I-829) sau này.
  • Ngoài việc xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời Mỹ dài hạn, để an toàn tuyệt đối cho thẻ xanh và việc xóa điều kiện thẻ xanh sau này, nhà đầu tư nên bổ sung các bằng chứng gắn bó lâu dài/định cư lâu dài tại Mỹ: mua nhà ở Mỹ; các thành viên gia đình đều ở Mỹ thường xuyên; có khai thuế và đóng thuế Mỹ đầy đủ, đúng hạn hằng năm; có công việc đầu tư tại Mỹ…

Tìm hiểu thêm:

DauTuMy.vn theo IMMGroup.com

Bình luận đã bị đóng.