Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh?

0
809

Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh? 

Tùy vào tiến độ thụ lý hồ sơ, các thành viên phụ thuộc trong gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 sẽ có hướng giải quyết để tiếp tục xin cấp thẻ xanh khác nhau.

đầu tư định cư Mỹ
Các thành viên trong gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 có được cấp thẻ xanh hay không sẽ được quyết định tùy vào tiến độ thụ lý hồ sơ

Ly hôn trước khi phỏng vấn

Trong trường hợp gia đình ly hôn trước khi phỏng vấn cấp visa sang Mỹ nhận thẻ xanh có điều kiện, đương đơn chính và các con sẽ tiếp tục hồ sơ. Điều kiện là vợ/chồng phải ký bản xác nhận/tuyên thệ cho phép các con định cư Mỹ cùng đương đơn chính.

Đồng thời, đương đơn cần phải báo ngay với đơn vị tư vấn di trú hoặc luật sư để cập nhật thông tin cho Trung tâm thị thực quốc gia (NVC) hoặc lãnh sự quán ngay khi có quyết định ly hôn từ tòa án.

Ly hôn sau khi có thẻ xanh có điều kiện (Conditional Green Card)

Ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 trong trường hợp đã có thẻ xanh có điều kiện được quy định rõ trong luật mới của Sở Di trú Mỹ (USCIS). Nếu đương đơn không nộp/không muốn nộp hay vì ly hôn mà không nộp hồ sơ xóa điều kiện thẻ xanh I-829, các thành viên phụ thuộc vẫn có thể nộp hồ sơ I-829 bình thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cần lưu ý mỗi thành viên phụ thuộc phải nộp hồ sơ I-829 riêng và đóng phí Chính phủ riêng như một hồ sơ độc lập.

Nếu đương đơn chính không nộp hồ sơ I-829 vì tự xét thấy rời Mỹ quá thời hạn/không còn đủ điều kiện I-829, nên chủ động không nộp I-829. Vì lúc này các thành viên phụ thuộc nộp I-829 độc lập, có thể bị RFE/NOID hoặc bị bác hồ sơ.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư định cư Mỹ

Nguồn tin theo IMM Group Việt Nam

 

Bình luận đã bị đóng.