Hỏi Đáp

Hỏi đáp là chuyên mục giành cho những nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp muốn đầu tư định cư Mỹ, đầu tư bất động sản mỹ, định cư mỹ …

Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian ở ngoài Mỹ hơn 6 tháng, có ảnh hưởng thẻ xanh hay không ?

Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian ở ngoài Mỹ hơn 6 tháng, có ảnh hưởng thẻ xanh hay không? Trả lời: Có giấy phép tái nhập cảnh Mỹ vẫn không bảo đảm thường trú nhân sẽ được nhập cảnh khi trở về Mỹ. Nhưng giấy phép này có thể dễ dàng chứng minh …

Khi giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực, thời gian ở ngoài Mỹ hơn 6 tháng, có ảnh hưởng thẻ xanh hay không ? Read More »

dau tu dinh cu my dien eb5

Đầu tư định cư Mỹ diện EB5, dự án nào an toàn cho thẻ xanh và an toàn tiền đầu tư nhất hiện nay thỏa điều kiện chính phủ Mỹ?

Theo luật EB-5 mới, ngoài tăng mức đầu tư từ 500.000USD lên 900.000USD, luật còn định nghĩa lại vùng khuyến khích đầu tư (TEA) và cách xét duyệt TEA. Do đó, không còn nhiều dự án EB-5 mới qua trung tâm vùng thỏa điều kiện để nhà đầu tư lựa chọn. Từ nay đến hết năm …

Đầu tư định cư Mỹ diện EB5, dự án nào an toàn cho thẻ xanh và an toàn tiền đầu tư nhất hiện nay thỏa điều kiện chính phủ Mỹ? Read More »

dau tu my

Yếu tố quyết định thành công khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 là gì?

Yếu tố quyết định thành công khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 là việc chuẩn bị hồ sơ, chứng minh nguồn tiền và lựa chọn dự án an toàn được Chính phủ Mỹ chấp thuận. Theo luật EB-5 mới, ngoài tăng mức đầu tư từ 500.000USD lên 900.000USD, luật còn định nghĩa lại vùng khuyến khích đầu …

Yếu tố quyết định thành công khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 là gì? Read More »

Tax Credit - dau tu dinh cu my

Tax Credit (tín dụng thuế), nhận hỗ trợ thuộc Tax Credit có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” hay không?

Chính phủ Mỹ đã ban hành khoản hỗ trợ kinh tế (Economic Impact Payment- Stimulus Check) để hỗ trợ công dân giữa dịch cúm Covid-19. Nếu nhà đầu tư EB-5 nhận khoản này có vi phạm luật gánh nặng xã hội và được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” gây ảnh hưởng đến thẻ xanh …

Tax Credit (tín dụng thuế), nhận hỗ trợ thuộc Tax Credit có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” hay không? Read More »

Public charge là khái niệm mà những người nhập cư Mỹ nên tìm hiểu

Đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, Public charge nghĩa là gì?

Cách hiểu đúng và đơn giản nhất về Public charge Public charge – gánh nặng xã hội là một trong những khái niệm mà nhà đầu tư EB-5 nên tìm hiểu để đảm bảo tình trạng thẻ xanh khi nhập cư Mỹ. IMM Group: Gánh nặng xã hội không áp dụng với tất cả người nhập cư Mỹ. Chính …

Đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, Public charge nghĩa là gì? Read More »

xin tro cap o my

Đầu tư định cư Mỹ – Xin trợ cấp thất nghiệp có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” không?

Theo hướng dẫn tại các trang web chính phủ từng bang, việc xin trợ cấp thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp, sẽ không được xem là “gánh nặng xã hội” và không ảnh hưởng đến các hồ sơ xin xóa điều kiện thẻ xanh (hồ sơ I-829, diện EB-5) sau này. Những người …

Đầu tư định cư Mỹ – Xin trợ cấp thất nghiệp có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” không? Read More »

USA - Visa My

Đầu tư định cư Mỹ 2020 nên chọn phương án Visa kinh doanh E-2 hay định cư Mỹ diện EB5?

Nên chọn phương án đầu tư định cư Mỹ nào? Visa định cư EB-5 Ưu điểm: Không yêu cầu ngoại ngữ, học vấn hay kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; Lên thẳng thường trú nhân; Dự án EB-5 phần lớn đầu tư qua trung tâm vùng, nhà đầu tư không cần điều hành trực tiếp; …

Đầu tư định cư Mỹ 2020 nên chọn phương án Visa kinh doanh E-2 hay định cư Mỹ diện EB5? Read More »

Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh?

Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh?  Tùy vào tiến độ thụ lý hồ sơ, các thành viên phụ thuộc trong gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 sẽ có hướng giải quyết để tiếp …

Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh? Read More »