Sau khi nộp hồ sơ, tự theo dõi tình trạng hồ sơ thế nào ?

0
429

Sau khi nộp hồ sơ, tự theo dõi tình trạng hồ sơ thế nào ?

Trả lời:

Sau khi nộp hồ sơ cho Sở Di trú Mỹ (USCIS) và được cấp biên nhận chính thức, căn cứ vào số hồ sơ do Sở Di trú cung cấp, đương đơn có thể tự kiểm tra tình trạng hồ sơ, thông qua website của Sở Di trú: USCIS case status tracker 

 

 

SHARE

Bình luận đã bị đóng.