EB-5 TRỰC TIẾP LÀ GÌ? (DIRECT EB-5 LÀ GÌ?)

0
499
EB-5 TRỰC TIẾP (DIRECT EB-5) LÀ GÌ?
EB-5 TRỰC TIẾP (DIRECT EB-5) LÀ GÌ?

Đầu tư định cư Mỹ diện đầu tư EB5: EB-5 TRỰC TIẾP LÀ GÌ? (DIRECT EB-5 LÀ GÌ?)

EB-5 Trực tiếp (Direct EB-5):

– Số tiền yêu cầu đầu tư nếu đầu tư vào vùng khuyến khích (TEA): 500,000 USD
– Số việc làm cần tạo ra trên mỗi nhà đầu tư: Tạo ra trực tiếp và đếm theo đầu người làm việc tại công ty
– Yêu cầu duy trì việc làm trong suốt thời gian đợi kết quả: Phải duy trì 10 việc làm đã tạo ra cho đến khi có kết quả hồ sơ.
– Quy mô dự án: Nhỏ, thông thường chỉ 1-2 nhà đầu tư/1 dự án.
– Loại hình dự án: Thường là nhà hàng hoặc một franchise nhỏ với quy mô khoảng 1.5 triệu USD trở lại.
– Tài sản thế chấp: Không có tài sản thế chấp hữu hình mà dựa vào tình hình kinh doanh thực tế.
*Nhà đầu tư Việt Nam, quan tâm chương trình thẻ xanh Mỹ, đang có một cơ hội rất lớn khi mức đầu tư EB-5 đang tạm quay về mức cũ, 500.000USD. Hơn nữa, thời gian được cấp visa cho Việt Nam cũng nhanh hơn rất nhiều, giảm 2 năm so với trước đây. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ với mức 500.000USD này được các chuyên gia dự đoán sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trước khi Sở di trú Mỹ điều chỉnh lại quy định. Do đó, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ sớm để tranh thủ những lợi thế này.
Xem thêm:

Bình luận đã bị đóng.