Những loại thuế cơ bản tại Mỹ bạn cần biết

0
645

Đối với thường trú nhân Mỹ (thường trú nhân Hoa Kỳ) và công dân Hoa Kỳ đóng các loại thuế cơ bản như: thuế thu nhập, thuế lương bổng, thuế tiêu thụ, thuế quà tặng, thừa kế… do Sở Thuế Liên Bang ban hành.

  • Thuế thu nhập (Income Tax): Thuế suất thuế thu nhập khác nhau theo giá trị của tổng tất cả các thu nhập và phạm vi có thể áp dụng là từ 10% đến 39,6%.
  • Thuế tiêu thụ (Sales Tax): Thuế suất khác nhau tùy theo từng khu vực nhưng thông thường quy định từ 0% đến 16% giá trị bán hàng.
  • Thuế lương bổng (Payroll Tax): Đây là loại thuế mà tất cả chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang thu. Thuế lương bổng do chính quyền liên bang thu có thể chia làm 3 loại: FICA (The Federal, Insurance Contribution Act); FIT (Federal Income Tax); FUI (Federal Unemployment Insurance).
  • Thuế quà tặng (Gift Tax): Đây là loại thuế mà người tặng quà (donor) có trách nhiệm phải nộp.
  • Thuế thừa kế (Estate Tax): Tài sản thừa kế bao gồm tiền mặt, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, tín thác, lãi từ kinh doanh và các tài sản khác. Tổng của tất cả tài sản thừa kế sau khi khấu trừ các khoản như thế chấp, nợ, chi phí quản lý bất động sản, chi phí ma chay, tài sản chia cho vợ/chồng của người quá cố khoản từ thiện (nếu có) và khoản miễn thuế trọn đời tài sản (Lifetime Exclusion) còn có thể sử dụng, phần còn lại sẽ chịu thuế suất là 40%.

  • Thuế thu nhập từ đầu tư vốn (Capital Gains): Đây là loại thuế phát sinh do chuyển nhượng tất cả tài sản vốn (Capital Asset) mà cá nhân đang sở hữu. Tài sản này bao gồm tài sản đầu tư, bất động sản, tài sản, tài sản trong kinh doanh. Người nộp thuế thu nhập từ đầu tư vốn được phân thành 3 loại: người có quyền công dân Hoa Kỳ; Người định cư tại Hoa Kỳ; Người cư trú theo luật thuế. Tất cả đều có nghĩa vụ nộp thuế đối với tất cả các thu nhập từ đầu tư vốn trên toàn thế giới.– Người không cư trú tại Hoa kỳ không phụ thuộc ba đối tượng trên đây có nghĩa vụ nộp thuế chỉ với thu nhập từ đầu tư vốn về quyền lợi đối tài sản hoặc bất động sản trong lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Thuế tài sản (Property Tax): Ấp dụng thuế suất từ 0,28% đến 2,9% tùy giá trị thị trường của tài sản mà công ty hay cá nhân đó đang sở hữu.
  • Thuế hải quan (Customs): được áp dụng khi hàng hóa hoặc một dịch vụ được nhập khẩu vào khu vực khác, tùy vào nơi xuất phát và loại hàng hóa nhập khẩu thuế suất hải quan khác nhau thông thường là 0 – 20%. Thuế này phải hoàn thành khi kết thúc việc nhập khẩu. 

Trên đây là những loại thuế cơ bản mà thường trú nhân Mỹ và công dân Mỹ phải thực hiện. Nếu còn thắc mắc gì về chuyên mục đầu tư định cư để có được thường trú nhân Mỹ quý Anh/Chị có thể để lại thông tin bên dưới để chuyên viên của chúng tôi có thể tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *